logotyp

Publicita OP Rybářství 2014-2020

Název projektu: Mobilní silo 2022
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001492
Popis projektu: Projekt představuje nákup 1 nového mobilního sila pro přikrmování ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniku akvakultury 2021
Číslo projektu: CZ.10.2.104/2.6/0.0/21_020/0001325
Popis projektu: Kompenzace snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce) v období od 1.2.2020 do 31.12.2020
Cíl projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti
Výsledek projektu: Dotace bude využita v podniku akvakultury, např. na chov ryb, na mzdy atd.
Název projektu: Sítě 2021
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001174
Popis projektu: Projekt představuje nákup 20 ks nových vrhacích sítí.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Mobilní sila 2021
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001173
Popis projektu: Projekt představuje nákup 3 nových mobilních sil pro přikrmování ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Mobilní čerpací stanice na vodu 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001172
Popis projektu: Projekt představuje nákup 1 mobilní čerpací stanice na vodu.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Převod vody z Hatínských rybníků do rybníka Holná 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001171
Popis projektu: Projekt představuje stavbu, která zajistí převod vody z povodí vodného toku do povodí s nedostatkem vody.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy se touto stavbou přivede větší množství vody do rybníku Holná. Zvýšením objemu vody v rybníku dojde ke zlepšení vodního prostředí a welfare ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Mobilní sila 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001066
Popis projektu: Projekt představuje nákup 2 nových mobilních sil pro přikrmování ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Čerpání vody 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001065
Popis projektu: Projekt představuje nákup 2 nových čerpadel na vodu.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Přídavné zařízení k malotraktoru 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001064
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového přídavného zařízení k obojživelnému malotraktoru - teleskopický nástavec.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost vysečení většího množství vodních porostů a vysátí sedimentů z rybníků ve větší hloubce a tím dojde ke zlepšení kvality vodního prostředí pro chov ryb rybnících. Výsledek projektu - teleskopický nástavec k obojživelnému malotraktoru - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.Název projektu: Prubní plot 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001063
Popis projektu: Projekt představuje nákup 1 nového prubního plotu.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.Název projektu: Přídavné zařízení k dopravnímu prostředku 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000937
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového přídavného zařízení (nástavby) na automobil nad 12 tun k zajišťování přepravy obilí a krmných směsí související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz obilí a krmných směsí. Výsledek projektu - přídavné zařízení na automobil nad 12 tun - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Přívěs 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000936
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového přívěsu do 3,5 tuny pro přepravu obojživelného malotraktoru.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz obojživelných malotraktorů. Výsledek projektu - přívěs pro převoz obojživelného malotraktoru - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Vybavení rybářského provozu 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000935
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového vybavení pro chov ryb - 2 plovoucí čerpadla a 5 hliníkových lodí.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude zlepšení welfare ryb při výlovech rybníků. Výsledek projektu - plovoucí čerpadla a hliníkové lodě - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Vlek 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000862
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového přívěsného zařízení za automobil nad 12 tun, 6 ks přepravních beden a okysličovací zařízení k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz živých ryb a materiálu. Výsledek projektu - přívěsné zařízení za automobil nad 12 tun, 6 ks přepravních beden a okysličovací zařízení - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu:
Nákladní vůz 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000718
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového dopravního prostředku - nákladního automobilu nad 12 tun.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz živých ryb a materiálu. Výsledek projektu - dopravní prostředek nad 12 tun - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Pickupy 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000720
Popis projektu: Projekt představuje nákup 2 ks nových dopravních prostředků do 3,5 tuny.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: 
Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb.Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: 
Obojživelný malotraktor 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000719
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového obojživelného malotraktoru.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Asfaltový povrch v areálu výrobního zařízení 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000721
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci areálových ploch v sídle společnosti.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: 
Kombinované lovící zařízení 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000426
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového kombinovaného lovícího zařízení.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: 
Lodě a mobilní sila 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000424
Popis projektu: Projekt představuje nákup 27 nových vyplavovacích lodí a 15 nových mobilních sil pro přikrmování ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Fatmetr 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000615
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks nových fatmetrů.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost využívání tukoměrů-fatmetrů na více místech současně a tím dojde i ke zvýšení efektivity práce. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude toto zařízení využíváno žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Pásový bagr 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000622
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového pásového bagru (využívaný pro opravy a úpravy rybníků a jejich součástí).
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost provádět úpravy, opravy rybníků a jejich součástí neprodleně v případě potřeby bez nutnosti sjednávání si práce pásovým bagrem u jiných osob. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude tento pásový bagr využíván žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Mobilní generátor 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000620
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks nových mobilních generátorů.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost využívání mobilních generátorů při chovu ryb v rybnících (letní odlovy, jarní a podzimní výlovy,...) a zlepšení kvality vodního prostředí pro chov ryb v letním období díky provozu aerační techniky, kterou bychom nemohli použít na rybnících bez elektropřípojky a bez mobilních generátorů. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude toto zařízení využíváno žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Vybavení rybářského provozu 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000425
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového vybavení pro chov ryb (aerátory, rozmrazovače, motorové pily, křovinořezy a lodní motory).
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost využívání lodních motorů pro provoz lodí při chovu ryb v rybnících (přikrmování, vápnění, hnojení,...), možnost vysečení a vyřezání většího množství porostů v menším časovém úseku a zlepšení kvality vodního prostředí pro chov ryb na více rybnících. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude toto zařízení využíváno žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Přívěsy 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000423
Popis projektu: Projekt představuje nákup 2 nových přívěsů do 3,5 tuny pro přepravu lodí a dalších předmětů související s chovem ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu a následného přihlášení přívěsů do registru vozidel vyšší operativnost a samostatnost v požadovaných dopravních a přepravních procesech konaných žadatelem při chovu ryb na rybnících. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu budou tyto přívěsy využívány žadatelem při chovu ryb v rybnících, i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.

Název projektu: Traktor 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000422
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového traktoru s čelním nakladačem k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz živých ryb, zařízení a materiálu v nepříznivých podmínkách a nakládání/skládání krmiv, materiálu atd. Výsledek projektu - traktor s čelním nakladačem - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Nákladní vůz 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000421
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku - automobilu nad 12 tun - 6 ks přepravních beden a okysličovací zařízení - k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz živých ryb a materiálu. Výsledek projektu - dopravní prostředek nad 12 tun, 6 přepravních beden a okysličovací zařízení - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Sklad 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000280
Popis projektu: Jedná se o výstavbu skladu na rybářské nářadí a techniku.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem výstavby skladu na rybářskou techniku a nářadí vyšší skladovací kapacita a prodloužení životnosti tohoto nářadí a techniky. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude tento sklad na rybářskou techniku a nářadí využíván žadatelem při chovu ryb v rybnících, i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Dodávky 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000167
Popis projektu: Projekt řeší nákup nových dopravních prostředků do 3,5 tuny celoročně užívaných žadatelem v souladu s Pravidly OP Rybářství 2014-2020 při činnostech zajišťujících chov ryb v rybnících.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Nákladní vůz 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000168
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku - automobilu nad 12 tun - k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zvýšení přepravní kapacity pro převoz živých ryb a materiálu. Výsledek projektu - dopravní prostředek nad 12 tun - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Sekačky, křovinořezy a motorové pily 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000169
Popis projektu: Projekt řeší nákup nových křovinořezů, motorových pil a sekaček na trávu.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost vysečení a vyřezání většího množství porostů v menším časovém úseku a zlepšení kvality vodního prostředí pro chov ryb na více rybnících. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude toto zařízení využíváno žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Vybavení rybářského provozu 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000170
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového vybavení pro chov ryb (čerpadlo, oxymetry a lodní motory).
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost využívání lodních motorů pro provoz lodí při chovu ryb v rybnících (přikrmování, vápnění, hnojení,...), oxymetry nám dopomohou sledovat kvalitu vodního prostředí a kalové čerpadlo bude čerpat vodu do přepravních beden používaných pro převoz ryb. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude toto zařízení využíváno žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Přepravní prostředek na živé ryby 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000171
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny, přepravní bedny a speciálního přepravního prostředku na živé ryby (přívěs s přepravními bednami včetně okysličovacího zařízení).
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Přípojná zařízení 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000172
Popis projektu: Projekt představuje nákup 2 nových přívěsů do 3,5 tuny pro přepravu žacího stroje a trubek k sacímu bagru a dalších předmětů související s chovem ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu a následného přihlášení přívěsů do registru vozidel vyšší operativnost a samostatnost v požadovaných dopravních a přepravních procesech konaných žadatelem při chovu ryb na rybnících. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu budou tyto přívěsy využívány žadatelem při chovu ryb v rybnících, i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.


Název projektu: Prubní plot 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000173
Popis projektu: Projekt představuje nákup 1 nového prubního plotu.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Automatické krmítko 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000174
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového automatického krmítka.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Mobilní sila 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000175
Popis projektu: Projekt představuje nákup 15 nových mobilních sil pro přikrmování ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Pickupy 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000176
Popis projektu: Projekt řeší nákup nových dopravních prostředků do 3,5 tuny celoročně užívaných žadatelem v souladu s Pravidly OP Rybářství 2014-2020 při činnostech zajišťujících chov ryb v rybnících.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Název projektu: Drobné stavby na sádkách 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000277
Popis projektu: Projekt řeší nákup nových drobných staveb na sádky.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy na sádkách budou funkční drobné stavby použitelné pro obsluhu sádek jako provozní kancelář a sklad rybářské techniky. Výsledek projektu - drobné stavby - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Asfaltový povrch na sádkách 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000278
Popis projektu: Jedná se o povrchovou úpravu účelové komunikace, která je zatížena nákladní dopravou provozovatele a slouží výhradně k obsluze sádek, kolem kterých se obepíná.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po modernizaci povrchu a zesílení stávající vozovky spočívající v pokládce nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu dojde ke zkvalitnění dopravy, vysazování ryb do sádek, obsluze sádek a odvodnění komunikace. Výsledek projektu - asfaltový povrch - bude vzhledem k předpokládané životnosti bezesporu využíván společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. i po ukončení realizace projektu, tedy po skončení lhůty vázanosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.


Název projektu: Vybavení rybářského provozu 2016
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000007
Popis projektu: Projekt představuje nákup nového vybavení pro chov ryb (aerátory, plovoucí čerpadla, kádě, lodní motory, váhy a elektrocentrály).
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.

Název projektu: Sítě 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000008
Popis projektu: Projekt představuje nákup 3 nových podložních a 20 ks nových vrhacích sítí.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností alespoň 2-3 roky po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.

Název projektu: Pásový bagr a vodní žací stroj 2016
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000009
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového pásového bagru (využívaný pro opravy a úpravy rybníků a jejich součástí) a nového vodního žacího stroje (sečení vodních porostů na rybnících).
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu možnost provádět úpravy, opravy rybníků a jejich součástí neprodleně v případě potřeby bez nutnosti sjednávání si práce pásovým bagrem u jiných osob a možnost vysečení většího množství vodních porostů v menším časovém úseku a zlepšení kvality vodního prostředí pro chov ryb na více rybnících. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu bude tento pásový bagr a vodní žací stroj využíván žadatelem i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.

Název projektu: Přípojná zařízení 2016
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000010
Popis projektu: Projekt představuje nákup 1 nového nakladače na živé ryby a 2 nových přívěsů do 3,5 tuny pro přepravu ryb, předmětů, strojů a zařízení související s chovem ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude okamžikem nákupu a následného přihlášení přívěsů do registru vozidel vyšší operativnost a samostatnost v požadovaných dopravních a přepravních procesech konaných žadatelem při chovu ryb na rybnících a při výlovu rybníků budou ryby rychleji naloženy na nákladní automobily díky nakladači na živé ryby. Samozřejmě v případě uskutečněné realizace projektu budou tyto přívěsy a nakladač na živé ryby využívány žadatelem při chovu ryb v rybnících, i v budoucnu, tzn. i po ukončení tzv. udržitelnosti projektu.

Název projektu: Lodě, mobilní sila a přepravní bedny 2016
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000012
Popis projektu: Projekt představuje nákup 25 nových vyplachovacích a 10 hliníkových lodí (pramic), 6 nových přepravních beden a 2 nová mobilní sila pro přikrmování ryb na rybnících užívaných žadatelem.
Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti.


Podpora EU: Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond – Operační program Rybářství, ve výši 50% způsobilých výdajů.

eu
Rybářství Kardašova Řečice

Adresa: Nádražní 574,

378 21 Kardašova Řečice

Telefon a fax: +420 384 383 057

E-mail: info@e-ryby.cz
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR
Home Rybářství Kardošova Řečice
DE | PL | CZ
+420 384 383 057
info@e-ryby.cz

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign