logotyp

Obecné informace

Ochrana oznamovatelů - Vnitřní oznamovací systém Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.

Ochrana oznamovatelů - Vnitřní oznamovací systém Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje výhradně oznámení, které podal zaměstnanec zařazený v Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., jakož i osoba, která vykonávala nebo vykonává v Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována.

Funkci příslušné osoby zastává:

  • Kůrková Lenka

Oznámení Rybářství v Kardašově Řečici lze učinit:

 

 

  • ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv na tel. čísle: + 420 733 730 744. 
  • na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

 

 

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

 

Rybářství Kardašova Řečice

Adresa: Nádražní 574,

378 21 Kardašova Řečice

Telefon a fax: +420 384 383 057

E-mail: info@e-ryby.cz
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR
Home Rybářství Kardošova Řečice
DE | PL | CZ
+420 384 383 057
info@e-ryby.cz

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign