logotyp

Candát obecný (Sander lucioperca)

Candát obecný (Sander lucioperca)

Poznávací znaky: tělo je protáhlé, zavalitě vřetenovité, z boků mírně zploštělé a kryté drsnými ktenoidními šupinami. Hlava je klínovitá, oči poměrně velké, koncová ústa jsou ozubená. Na konci dolní čelisti vynikají dva ostré, tzv. ,,psí“ zuby, horní čelist zasahuje až za svislici vedenou od zadního okraje oka. Na hřbetě jsou dvě ploutve oddělené mezerou, břišní jsou posunuté dopředu až k prsním ploutvím. Zadní okraj přední kosti skřelové je obloukovitý. Hřbet je zelenošedý, případně až temně modrý, směrem dolů na boky světlejší. Břicho žlutobílé až bílé u některých jedinců s drobnými skvrnkami. Na skřeli za ostnem bývá namodralá lesklá skvrna. Na hřbetě a na bocích bývá 8-12 černozelených pruhů, obvykle přecházejících směrem k břichu v nepravidelné skvrnění. Základní zbarvení ploutví je šedavé až zelenavě hnědé, prsní ploutve břidlicově šedé, břišní a řitní ploutve mají slabě oranžový nádech. Na hřbetní a ocasní ploutvi jsou tmavé skvrny často uspořádány do řad.

Výskyt a stanoviště: náročný druh na čistotu vody a obsah kyslíku, nevyhovuje mu zabahněné dne. Candát obecný je ryba dolních toků větších řek, které vyhovují i větší vodní plochy s hlubokou vodou. Vyhledává tvrdé a členitější dno s kameny, pařezy a potopenými kmeny.

Bionomie: je to stanovištní ryba. Ze svého stanoviště, kde tráví období klidu, vyjíždí do mělkých vod k lovu potravy. Na podzim a v zimě se přesouvá do větších hloubek. Plůdek se živí zooplanktonem, ale již ve velikosti kolem 12 cm se objevuje kanibalismus. Větší jedinci loví larvy hmyzu a rybí plůdek a vzrostlí se živí čistě rybami. Na kilogram přírůstku své hmotnosti potřebuje candát 3,5-6 kg jiných ryb.Pohlavně dospívá ve věku 3-5 let. Tře se od konce dubna až do června při teplotě 5-12(16) °C. Jako trdliště vyhledává nezabahněná místa s písčitým štěrkovitým či písčitým dnem, případně vodní porosty s hloubkou vody do dvou metrů. Mlíčák před třením buduje ,,hnízdo“ tak, že očistí dno či kořínky od nánosů. Na tomto místě zůstává do tření, které probíhá v párech. Vytřené jikry následně hlídá. Mlíčák je při hlídání svého potomstva značně agresivní a útočí na vše, co se ke snůšce jiker přiblíží, včetně člověka.

Velikost a věk: dosahuje délky až 1,1 m a hmotnosti až 15-20 kg. Dožívá se 15-25 let.

Význam a ochrana: s chovem candáta bylo započato podle údajů rybníkáře Josefa Šusty již v roce 1784 na Třeboňsku. Od té doby se stal tento druh jednou z vedlejších ryb chovaných v rybnících. Josef Šusta vypracoval poloumělý výtěr candáta, který spočívá v tom, že se v menším rybníčku připraví z podložek ,,hnízda“, která se upevní na dno (používá se kořenových drnů trav, převážně ostřic, také však kořenů keřů, případně chvojí jehličnanů, v poslední době se využívají i různé plastické kartáčové hmoty). Hlavním účelem takového odchovu candáta je především produkce násad pro chov konzumních ryb a dále pak pro zarybňování volných vod, do kterých se vysazuje rychlený plůdek nebo jednoleté ryby (ročci), méně často dvouleté ryby. Maso candáta je výborné chuti a patří mezi nejlepší rybí maso ze sladkovodních ryb vůbec. Je oblíbenou rybou ve sportovním rybolovu.

Zpět na hlavní výpis

Rybářství Kardašova Řečice

Adresa: Nádražní 574,

378 21 Kardašova Řečice

Telefon a fax: +420 384 383 057

E-mail: info@e-ryby.cz
 /registrace-uzivatele
Základní informace CZ
Basic information EN
Podstawowe informacje PL
Základné informácie SK
Informazioni di base IT
Основная информация RU
Información básica ES
rundlegende Informationen DE
Les informations de base FR
Home Rybářství Kardošova Řečice
DE | PL | CZ
+420 384 383 057
info@e-ryby.cz

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign